עמוד הבית האוניברסיטה העברית בירושלים
ארגון בוגרי האוניברסיטה
אודותינו

ידידי האוניברסיטה


ידידים ושוחרי האוניברסיטה פועלים בתוך ארגונים וולנטריים ופילנטרופיים המקיימים אירועים ויוזמים תכניות. הם מפעילים את חבריהם ואוהדיהם במטרה לגייס מקורות כספיים לטובת האוניברסיטה.

מטרות הארגונים נקבעו כבר בתחילת דרכה של האוניברסיטה. חברי הארגונים שקדו להגשימן לאורך כל שנות הפעילות: רכישת מקורות הכנסה למען האוניברסיטה העברית, גיוס כספים לפעילות מחקרית, בניית תשתיות לקידום המחקר וההוראה באוניברסיטה והענקת מלגות לציבור הסטודנטים בפקולטות השונות.

הפעילות בארגוני השוחרים מחזקת הקשר בין האוניברסיטה לבינם ובין האוניברסיטה לבין התעשייה המקומית. כמו כן מתקיימת פעילות רציפה של מפגשים בין חוקרים מובילים באוניברסיטה לבין ציבור השוחרים באירועים מרכזיים. 

רשימה מלאה של ארגוני שוחרי האוניברסיטהלוגו האוניברסיטה העברית ICS בניית אתרים