תכנית שפת האכילה יוצאת לדרך ובהנחה לבוגרי העברית!

9 נובמבר, 2020
Eating Disorders Courses
Eating Disorders Courses

מעוניינים.ות להוביל שינוי חברתי ומקצועי בסוגיות התנהגויות אכילה ודימוי הגוף?
המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות פותח השנה שתי תכניות מעניינות בנושא.

"שפת האכילה" - משליטה לבחירה, משפת ה"דיאטה", לשפת האכילה הקשובה.

תכנית 252 שע"א לאנשי.נשות מקצועות הטיפול והבריאות – פתיחה: 24.11.2020
לפרטים >>> https://hutz.agri.huji.ac.il/eating.dialogue

תכנית 120 שע"א לאנשי.נשות מקצועות החינוך,הבריאות והייעוץ – פתיחה: 30.11.2020
לפרטים >>> https://hutz.agri.huji.ac.il/eating.dialogue.education

** תינתן הטבה בשכ"ל לבוגרי האוניברסיטה העברית

כמות המשתתפים.ות מוגבלת