קבלת אישור על תואר וגיליונות ציונים

יש לפנות למזכירות הרלוונטית לחוג הלימוד כמפורט בטבלה הבאה:

מזכירויות להפקת אישורי תארים ותדפיסי ציונים

 

פקולטה שם/כתובת מייל טלפון
משפטים טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים חנה פלוטקין 02 - 5494867
חברה טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים brurial@savion.huji.ac.il 02 - 5883495
חקלאות טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים   08 - 9489190
רוח טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים  humstudents@savion.huji.ac.il 02 - 5881095
מתמטיקה ומדעי הטבע טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים (מדעי הטבע)   02 - 6586595
הנדסה ומדעי המחשב טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים (מדמ"ח)   02 - 5494606
רפואה      
החוג למדעים ביו-רפואיים, בפקולטה לרפואה (בוגר ומוסמך) לורה ברנדל, ליאת אוחנה laurabr@savion.huji.ac.il
liato@savion.huji.ac.il
02 - 6758186
02 - 6757526
לתואר בוגר של בית הספר לרפואה לתואר ראשון חיה יצחק chayai@savion.huji.ac.il 02 - 6758011
בית הספר לרפואה לתואר MD (דוקטור לרפואה) אלישבע דובב elishevad@savion.huji.ac.il 02 - 6757182
ריפוי בעיסוק (בוגר ומוסמך) ניצן שטיינברג nitzans@savion.huji.ac.il  02 - 5845302
רוקחות מזכירות של ביה"ס לרוקחות   02 - 6758618
       
רפואת שיניים הדר חרוש hadarhar@savion.huji.ac.il 02 - 6758591
מוסמך בבריאות הציבור, מוסמך באפידמיולוגיה קלינית , מוסמך בניהול מערכות בריאות ניבה טרייסטמן mph_admin@savion.huji.ac.il  02 - 6757090
       
סיעוד      
סיעוד הדסה (בוגר ומוסמך) גב' מילי לבקוביץ milil@savion.huji.ac.il 02 - 6777141
סיעוד אסף הרופא עמליה אלימלך EmaliaE@asaf.health.gov.il 08 - 9779470
סיעוד קפלן שושי מנדלוביץ' shoshime1@clalit.org.il 08 - 9440025
עבודה סוציאלית מוסמך שולי / יסמין / אילה swm@savion.huji.ac.il 02 - 5882185
02 - 5882188
חינוך אתי גרשון / שי חסון shayha@savion.huji.ac.il
etige@savion.huji.ac.il
02 - 5882020
מנהל עסקים      
מנהל עסקים בוגר טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים orlyc@savion.huji.ac.il  02 - 5881094
מנהל עסקים מוסמך טופס מקוון להזמנת אישורי תואר וגיליון ציונים anatd@savion.huji.ac.il 02 - 5880471
חשבונאות טל אבן taleven@savion.huji.ac.il 02 - 5881426
       
תכנית אבני פינה גב' ליאור סיגל leaores@savion.huji.ac.il 02 - 5882922
ביה"ס לתלמידי חו"ל רוטברג Ellie Baras gradiv@savion.huji.ac.il 02 - 5883183