ארגון הבוגרים

הצוות שלנו

 

האוניברסיטה העברית גאה בבוגריה המהווים קבוצת עילית, המעורבת בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם לה מקור לגאווה. אוניברסיטה מבקשת לרתום אתכם, בוגריה, לעשייה ומעורבות אמת בתחומי ההוראה, המדע והמחקר, למען קידומה של ההשכלה הגבוהה בישראל.

ארגון הבוגרים נותן ביטוי לרצון של האוניברסיטה לראות בבוגריה חלק פעיל ונכבד ממשפחת האוניברסיטה. הארגון מדגיש בחזונו שלושה רעיונות: האחד - לשמר את קשרי הבוגרים לאוניברסיטה העברית, השני - לבנות גשרים וקשרים בין הבוגרים לבין עצמם והשלישי - להפוך את הבוגרים לגורם תומך ותורם לפעילות האוניברסיטה ולציבור הסטודנטים.

ארגון הבוגרים הינו הגוף המנהל את הקשר עם הבוגרים, מתום לימודיהם לתואר וקבלת תעודות הסיום. הארגון מציע פעילויות לקידום יצירת קשרים אישיים, חברתיים ותעסוקתיים הן במערכת האוניברסיטאית והן מחוצה לה. לבוגרינו מוצע מגוון של הטבות ופעילויות, במישור האקדמי (הרצאות, תכניות להמשך לימודים, כנסים מקצועיים),  החברתי (מפגשי רישות ויצירת קשרים) והעסקי (מפגשים עם קובעי מדיניות, יזמים ובעלי חברות).

בוגרי האוניברסיטה העברית לדורותיהם, מישראל והעולם, מונים למעלה מ-280,000 איש ואישה. מאגר הבוגרים מאפשר שמירה על קשר בין הבוגרים לבין האוניברסיטה ובין הבוגרים לבין עצמם. על מנת להגיע למירב בוגרינו, אנו עושים מאמץ תמידי להרחיב ולטייב את מאגר כתובות הדואר האלקטרוני כמו גם לצרף את הבוגרים/ות לערוצי מדיה-חברתית מתקדמים.

בוגרינו מוזמנים להצטרף לארגון הבוגרים, להזמין תעודת 'בוגר אוניברסיטה' וליהנות מהטבות רבות, פעילויות ואירועים המוצעים לחברי הארגון.   שמחים לעמוד לרשותכם תמיד, ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית.