מקס לרמן

Max Lerman
מקס
לרמן
מדיה חברתית ומועדון הבוגרים
025494895
maxl@savion.huji.ac.il