דוד סלינס

דוד סלינס
דוד
סלינס
ראש מדור בוגרים
davidsa@savion.huji.ac.il