סינון אירועים

חדשות הבוגרים

ספרו לנו מה דעתכם!

5b9af08e396ed05d3b3f25125e2cdde4

62440251a73d8d846a27d4044a4ffcf6

הוועידה השנתית ה-50 למדע ולסביבה

ISEES 2022 - 50th Environmental Conference
תאריך: 
ד', 06/07/202209:00

הוועידה השנתית למדע וסביבה היא הפורום הגדול בארץ למחקרי מדע ומדיניות סביבה. הוועידה מהווה במה לשיח אקדמי ומקצועי בין חוקרים וחוקרות, סטודנטיות וסטודנטים, נציגי תעשייה, גופי ממשל, ארגוני חברה אזרחית והקהל הרחב. השנה תתקיים הוועידה השנתית ה–50 למדע ולסביבה.
 
הוועידה המארגנת מזמינה חוקרות וחוקרים בתחום להגיש תקצירים להצגת המחקר שלהם בוועידה הקרובה.

הנושא המרכזי של הוועידה הקרובה הוא "משולש הזהב: מגוון ביולוגי – משבר האקלים – זיהום סביבתי". 

בוועידה יוצגו מחקרים אקדמיים לצד פעילויות של רשויות לאומיות ומקומיות ושל ארגוני סביבה וחברה. הוועידה תתמקד במחקרים בסיסיים ויישומיים בתחום הסביבה בישראל ובמחקרים בעלי רלוונטיות למדיניות סביבתית מקומית. 

הוועידה תתנהל בשלושה מסלולים עיקריים: 

 • מדעי הסביבה – אנרגיה, טכנולוגיה, הנדסה, אטמוספרה, קרקע, מים וים  
 • מדעי החברה והרוח – בריאות, חינוך, כלכלה, משפט, תכנון ומדיניות 
 • אקולוגיה ושמירת טבע  

ניתן לשלוח הצעות לתקצירים להצגה כהרצאה או כהרצאת בזק מלווה בפוסטר בנושאים כגון: 

 • שינוי האקלים – השפעות, היערכות, הפחתת פליטות גזי חממה ואיפוסן
 • אנרגיה – אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה, תכנון אנרגיה במרחב העירוני
 • זיהום סביבתי – מים, אוויר, קרקע
 • ניהול משאבי טבע
 • תזונה בת-קיימא
 • טכנולוגיות סביבתיות
 • חברה, תרבות וחינוך
 • בריאות וסביבה
 • קיימות עירונית
 • מדיניות, כלכלת סביבה ומשפט סביבתי
 • תכנון ובנייה
 • תחבורה חכמה
 • פסולת
 • ניהול המרחב הציבורי
 • אקטיביזם סביבתי
 • מגוון מינים ומינים פולשים
 • אתגרים בשמירת טבע
 • חקלאות וסביבה
 • המערכת האקולוגית – תפקוד ושירותים
 • אקולוגיה מיקרוביאלית
 • יער וייעור  

מחקרי תל-אביב–יפו: חוקרות וחוקרים מוזמנים להגיש תקצירים הדנים בסוגיות סביבתיות כמפורט לעיל ומתמקדים במרחב העיר תל-אביב–יפו. 

הצעות למושבים ניתן להפנות למייל: conference@isees.org.il
הרשימה הסופית של המושבים וההרצאות תיקבע על-ידי הוועדה המארגנת.  
 
על התקציר לכלול את כל המרכיבים הבאים: רקע, שיטות, תוצאות, דיון ומסקנות, תרומת המחקר. הוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מציגה את חזית המחקר הסביבתי בפוסטרים ובהרצאות. תקצירים חלקיים ומחקרים עם תוצאות ראשוניות בלבד יידחו על הסף. הוועדה המארגנת תבחר את התקצירים האיכותיים ביותר בהתאם לחשיבות העבודה, להתאמה לנושאי הוועידה, וכן בהתחשב במקוריות, בחדשנות ובאיכות התוצאות המוצגות. כל קבוצת מחקר תוכל להציג מחקר אחד בכל מושב.  
 
שימו לב: כל משתתפי הוועידה – מרצים, מציגים, ושאינם מציגים – יידרשו להירשם ולשלם בעבור השתתפותם בוועידה. 
תאריך הגשה סופי: 24 בפברואר 2022 
הגשת התקצירים תתבצע בטופס מקוון בלבד
למידע נוסף ולהוראות מילוי הטופס להגשת התקציר ניתן לפנות לאתר הוועידה או לכתובת דוא"ל conference@isees.org.il