סינון אירועים

חדשות הבוגרים

ספרו לנו מה דעתכם!

5b9af08e396ed05d3b3f25125e2cdde4

62440251a73d8d846a27d4044a4ffcf6

מסחור ידע מהאקדמיה בנושאי מזון ותזונה – רשות החדשנות וקרן BARD

Knowledge Transfer in FoodTech Webinar
תאריך: 
ב', 30/05/202211:00

חוקרים מהאקדמיה? חברות פודטק? רשות החדשנות וקרן בארד מציעות לכם לחבור לחוקרים אמריקאים ויחד להגיש תכניות למחקר משותף בנושאי מזון ותזונה!

רשות החדשנות, קרן קמ"ח ואגף תקציבים במשרד האוצר מקדמים תוכנית מחקר ופיתוח חמש שנתית לתחומי מזון ותזונה ומזמינים חוקרים וחברות ישראליות בתחומי הפודטק, המבקשים לחבור לפעילות קיימת באקדמיה האמריקאית – להצטרף למחקר משותף אמריקאי-ישראלי.

החוקר ממוסד אקדמי ישראלי נדרש להשיא ערך פיתוחי יישומי בר מסחור לחוקר האמריקאי שתוכנית עבודתו אושרה למימון על ידי קרן NIFA האמריקאית (המכון הלאומי האמריקאי למזון וחקלאות) או לחוקרים שעבדו בעבר במימון קרן בארד והגיעו לשלב בשלות של ידע שעשוי לעניין חברה ישראלית. 

במסגרת הוובינר נציג את התכנית ומיקודיה, פעילות קרן בארד ותפקידה בקול קורא וכן הנחיות לאופן ההתקשרות עם החוקרים האמריקאים ואופן ההגשה לקבלת אישור מקרן בארד להגשה סופית במסלולי הרשות.

מטרת הקול הקורא, כפי שיוצג בוובינר:

קידום מחקר ופיתוח משותפים לישראל ולארצות הברית בנושאי מזון ותזונה, הן לצורך שיפור איכות ובריאות האוכלוסייה והן למניעת מחלות כרוניות הקשורות לנושאים אלו ומהוות נטל מרכזי בשתי המדינות. 
חיזוק חברות קטנות ובינוניות בתעשייה המתפתחת בתחומים מזון ותזונה, על-ידי הנגשת ידע מבוסס שמקורו באקדמיה בארצות הברית ובישראל.

ההגשה תתאפשר באמצעות מסלול 2 נספח כ' - מסלול לתמיכה משותפת עם הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל המפנה לשני מסלולי משנה בזירת תשתיות

ההגשה הסופית תתבצע באמצעות מסלול הטבה מס' 5 – פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה, באחד משני מסלולי משנה:

מסלול משנה ג'  הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה
מסלול משנה ד'- מסחור ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי

להרשמה לוובינר >>>