סינון אירועים

חדשות הבוגרים

ספרו לנו מה דעתכם!

5b9af08e396ed05d3b3f25125e2cdde4

62440251a73d8d846a27d4044a4ffcf6

הכנס השנתי של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תש"ף-תשפ"א

Mandel - Doctorate Ceremony
תאריך: 
ד', 28/07/2021 14:00 עד ה', 29/07/2021 16:30

הכנס השנתי של התכנית לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תש"ף-תשפ"א, בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
בין מעשה למעשייה: על מציאות, דימוי ודמיון

מדעי הרוח נתונים פעמים רבות במתח בין המעשה למעשייה, כלומר בין הנתונים העובדתיים לבין פרשנותם, ייצוגם ותיווכם באמצעות דימויים ומילים, המושפעים בתורם מהלכי רוח תרבותיים ומתעתועי הזמן. המחקר האקדמי ההומניסטי נדרש, אפוא, להתבוננות ולבדיקה עצמית על אודות מעמדו כמייצר דעות וכמכונן עובדות. לכן יוקדש השנה כנס הדוקטורנטים לעיון בדינמיקה שבין המציאות, הדימוי והדמיון הבאה לידי ביטוי במושאי המחקר, כמו גם במתודולוגיה המחקרית. מטרת הכנס היא לאתגר את המחשבה המחקרית של חברי התוכנית, להרחיב את גבולות השיח בנושא, ולעורר דיון אינטרדיסציפלינרי מפרה בין התחומים השונים במדעי הרוח.

אולם ע"ש ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופים

מה בתכנית:

יום רביעי, 28.07.2021, י"ט באב תשפ"א

 • 14:00-14:30 התכנסות
   
 • 14:30-15:00 דברי פתיחה וברכות:
  פרופ' מיכאל סיגל – דקן הפקולטה למדעי הרוח
  ד"ר תמר אברמוב – יועצת בכירה לנשיא קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל
  נציג הוועדה המארגנת
   
 • 15:00-16:00 מושב ראשון: חוק ומוסר בראי הפילוסופיה
  יו"ר: פרופ' דוד אנוך
  טל מאיר גלעדי: טיעונו של הגל נגד עבדות
  ישראל כהן: מהו חוק הלכתי? עיון פילוסופי
   
 • 16:00-16:15 הפסקת קפה
   
 • 16:15-17:45 מושב שני: מרחב משותף: זהויות וקונפליקטים
  יו"ר: ד"ר אביגיל יעקבסון
  קרן גולדברג: מהשתתפות פסיבית לצפייה אקטיבית: על רמות צפייה שונות והשלכותיהן הפוליטיות באמנות פארא-בדיונית בישראל/פלסטין
  יוגב אלבז: גיבורי המחרשה, השלט והעט: השתלטות "ביטחוניזם" על יחסי החוץ של ישראל 1947-1948
  אנאבלה אספרנסה: ייצוג מיילדות יהודיות באימפריה העות'מנית
   
 • 18:00-18:40 בנות בצריח – מופע סיורי היתולי בבניין מנדל
   
 • 18:45 ארוחת ערב חגיגית

יום חמישי, 29.07.2021, כ' באב תשפ"א

 • 08:30-09:00 התכנסות
   
 • 09:00-10:30 מושב שלישי: דימויים בין שמיים וארץ
  יו"ר פרופ' גלית נגה-בנאי
  טלי בנין: Love and the Winged Creatures of Virginia Woolf's The Waves
  טל ברית: תיאורי טבע ברנסנס – מדע או דמיון?
  יונתן תורג'מן: מעשייה מוזיקוליגית – אוסקר פליישר על המצאת הפוטופונוגרף
   
 • 10:30-10:45 הפסקת קפה
   
 • 10:45-12:15 מושב רביעי: גלגולים בלשון העברית
  יו"ר: פרופ' אליצור בר-אשר סיגל
  נעה כאסל: כינויים רפלקסיביים – חלון למבנה הסמוי של המבע?
  איתי קגן: היד הנסתרת – דה-אנליזה של המילה "אמה" בצירופי לשון בשירה המקראית
  רות שטרן: האם איגרות הגאונים הגנוזות יכלו להשפיע על התפתחות העברית החדשה?
   
 • 12:15-13:15 הפסקת צהריים
   
 • 13:15-14:45 מושב חמישי: נוצרים ויהודים: פולמוס כאגדה
  יו"ר: פרופ' ישראל יובל
  אסנת רנץ: "אלא משל היה" – הגורשו היהודים מאלכסנדריה?
  משה דוד צ'צ'יק: פוסח על שתי הסעיפים: המשומד בסבך הזהויות, המסורות והמציאות
  דניאל להמן: יהודים בפורגטוריום, יהודים בגיהנום – ויכוחים פנים-נוצריים ב-Juden Shcul של יוהאן בוקסטורף
   
 • 14:45-15:00 הפסקת קפה
   
 • 15:00-16:00 מושב שישי: מערות וכוכבים: דמיון ועובדה בחקר הארכיאולוגיה והאסטרונומיה
  יו"ר: פרופ' אורי גבאי
  מיקה אולמן: דמיון, חוויה וממשות בחקר הארכיאולוגיה של מערות קארסטיות מורכבות
  מורטזה שופרה: Fact and Imagination in Cuneiform Mathematization of Astronomy
   
 • 16:00:16:30 דברי סיכום:
  פרופ' דניאל שוורץ – ראש אקדמה של בית ספר מנדל
  פרופ' רינה טלגם – ראש אקדמי של התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים

להרשמה >>>

הכנס פתוח לקהל הרחב
הזמנה זו מהווה אישור כניסה רגלי חד-פעמי לקמפוס
להסדרת אישור חנייה ופרטים נוספים: mandelschool2020@gmail.com