סינון אירועים

חדשות הבוגרים

ספרו לנו מה דעתכם!

5b9af08e396ed05d3b3f25125e2cdde4

62440251a73d8d846a27d4044a4ffcf6

שמות מקומות כזירה בסכסוך הישראלי-פלסטיני וכמנוף לשלום — עבר, הווה ועתיד

Toponymy and Arab-Israeli Conflict
תאריך: 
ב', 16/05/202210:30

מכון המחקר ע״ש טרומן למען קידום השלום ומרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית מזמינים אתכן ואתכם לכנס "שמות מקומות כזירה בסכסוך הישראלי-פלסטיני וכמנוף לשלום — עבר, הווה ועתיד". בכנס נבחן, כיצד שמות המקומות בארץ משקפים וגם משרתים תהליכים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. נשאל אילו תפקידים תרבותיים ואילו מהלכים ואינטרסים פוליטיים משרת שִׁיּוּם המקומות, מהם תפקידיו בסכסוך הישראלי–פלסטיני ובעיצוב מערכת היחסים שבין שני העמים ואילו תהליכים בתחום שִיּום מקומות עשויים לקדם פוליטיקה מכילה ופיוס בין העמים בעתיד.

תכנית הכנס:

10:30 - התכנסות

10:45 - דברי פתיחה וברכות: 
פרופ׳ ורד ויניצקי-סרוסי, ראשת מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
ד״ר עינת אלבין, המנהלת האקדמית, מרכז מינרבה לזכויות האדם, האוניברסיטה העברית

11:00 - מושב ראשון: "מבט רחב על שִיּום מקומות בישראל-פלסטין"
יו״ר:  פרופ׳ ורד ויניצקי-סרוסי, ראשת מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
פרופ׳ יעל זרובבל, אוניברסיטת ראטגרס, ניו ג'רזי
ד״ר עאמר דהאמשה, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה

11:45 - מושב שני: "ירושלים: בין עבר להווה"
יו״ר: פרופ׳ דני כץ, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ׳ מנחם קליין, אוניברסיטת בר-אילן — התפתחות השמות בירושלים
מר ניר חסון, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית — ירושלים-אל-קודס
גב׳ ענב בירנבוים ופרופ׳ אורן ברק, האוניברסיטה העברית — עיצוב המרחב הסימבולי בירושלים
ד״ר יוני מנדל וד״ר עאמר דהאמשה, אוניברסיטת בן-גוריון והמכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה — שמות ושפות בעיר העתיקה

13:15 - הפסקה

13:30 - מושב שלישי: "הווה: שִיּום ברשויות המקומיות הערביות"
יו״ר: ד״ר מאיסה תותרי-פאח׳ורי, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית
ד״ר ארנון בן-ישראל, המכללה לחינוך ע"ש קיי, באר שבע — שִיּום המרחב האורבאני בעיירות הבדואים בנגב – פורמליזציה בחסות תור הזהב האסלאמי 
ד״ר מיכאל מילשטיין, אוניברסיטת רייכמן — הפלסטיניזציה של המרחב הציבורי הערבי בישראל
פרופ׳ אילן סבן, אוניברסיטת חיפה — סמכותן של רשויות מקומיות ערביות להעניק הוקרה ולפעול להנצחה – מתן שמות רחובות

14:45 - הפסקת צהריים

15:30 - מושב רביעי: "הווה מרובד: מבט מעבר"
יו״ר: פרופ׳ יעל זרובבל, אוניברסיטת ראטגרס, ניו ג'רזי
מר חליל אבו קארש, אוניברסיטת קהיר — מבט מרמאללה על שִיּום בפלסטין/ישראל
ד״ר אפרת הילדסהיים, אוניברסיטת תל-אביב — שמות, אינטרפלציה ונוף הכבישגבול — המופע הנופי של השלטים בנוף כביש 90
ד״ר אורנה ועדיה — שִיּום כפרקטיקה של אקטיביזם של זיכרון: קריאה במפת הנכבה של עמותת זוכרות ביחס לתולדות הקרטוגרפיה הציונית
מר עדן פוקס ופרופ׳ נמרוד לוז, המכללה האקדמית נצרת, נכבה על המפה, התתכן טופונימיה מלמטה? על פעילות "נכבה על המפה", לקראת תיאוריה פוסט קולוניאלית של שִיּום המרחב בעידן הדיגיטלי

17:00 - הפסקה

17:15 - מושב חמישי: "מבט לעתיד: שִיּום לכולם?"
יו״ר: ד״ר יובל בנזימן, האוניברסיטה העברית    
ד״ר נורמה מוסי, אוניברסיטת בן-גוריון — שמות של יישובים פלסטינים במרחב הישראלי: על קרטוגרפיות של נוכחות מרובדת והאפשרות לדמיין מרחב משותף
ד״ר רון דודאי ופרופ׳ הלל כהן, אוניברסיטת בן-גוריון והאוניברסיטה העברית — רחוב עבד אל-גני וגן השניים ביפו: על הפוטנציאל המוחמץ של הנצחת מצילים
ד״ר אייל חוברס, אוניברסיטת תל-אביב — Refuge Cities
ד״ר לימור יהודה, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית — שלום יומיומי במרחב הציבורי: התפקיד של שמות המרחב בבניית שלום מבוסס שותפות בישראל-פלסטין

18:45 - קבלת פנים למשתתפי הכנס

הכנס ייתקיים באולם אבא אבן, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים
הכנס ילווה בתרגום סימולטני לערבית
ההשתתפות בכנס היא ללא עלות בהרשמה מראש

להרשמה: https://bit.ly/3rQMWAL

לשאלות ופרטים נוספים: 02-5882300, 02-5882301