ספרו לנו מה דעתכם!

5b9af08e396ed05d3b3f25125e2cdde4

והאירועים שלנו...

חדשות הבוגרים

מחיר מיוחד לבוגרים

 


 

תוכנית לימודים מוסמך במגדר ומגוון - מרכז לייפר

28 יולי, 2021
Gender And Diversity Program at HUJI

Gender And Diversity Program at HUJI

בשנת לימודים תשפ"א, במסגרת מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, נפתחה תכנית מוסמך חדשה בלימודי מגדר ומגוון. תכנית הלימודים במגדר ומגוון היא תכנית מוסמך ייחודית, הנשענת על שיתופי פעולה באוניברסיטה ובקהילה. משתתפות ומשתתפי התוכנית ירכשו כלים להבנת וניתוח המציאות החברתית מנקודת מבט מגדרית, המשלבת תובנות בנושאים של רב תרבותיות ומגוון, זהויות קבוצתיות ויחסים בין רוב למיעוט.

התוכנית לתואר שני במגדר ומגוון עוסקת במקומן של זהויות וקטגוריות מגדריות וקבוצתיות בפסיכולוגיה של הפרט, ביחסים בין קבוצתיים, ובמרחבים חברתיים, מקצועיים ואקדמיים מתוך דגש על צדק חברתי, זכויות ושוויון זכויות, תיאוריות פמיניסטיות וגישות ביקורתיות ליחסי רוב מיעוט. 
בין הנושאים שנלמדים בתוכנית:
•         פסיכולוגיה וזהויות מגדריות וקבוצתיות
•         רב תרבותיות - אתגרים ודילמות
•         מגדר, מיניות ופסיכואנליזה
•         תיאוריות פמיניסטיות ושיטות מחקר פמיניסטי-ביקורתי
•         מנהיגות, יצירתיות ומיומנויות תקשורת בסביבות הטרוגניות
•         דיאלוג, הכרה ויחסי כוח
•         גבריות ונשיות בראי תיאוריות קוויריות
•         מגדר, מין ומה שביניהם
•         מגדר וזהויות קבוצתיות בעולם הדיגיטלי, בקולנוע ובספרות

משך הלימודים: ארבעה סמסטרים, בימי שני ורביעי.

לפרטים נוספים:

אתר מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר

רכזת התוכנית: רעות ישראלי - reutisr@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5883056