הפקולטה לרפואה

אנשי קשר של הפקולטה

ביה"ס לרפואה​
שמת ורכזת ועדת חילופי סטודנטים ותא בוגרים, גב' אלישבע דובב​

מדעים ביו-רפואיים
מזכירה לענייני תלמידים והוראה, גב' לורה ברנדל

ביה"ס לרוקחות
לימודי בוגר, גב' אתי ​מרון
לימודי מוסמך, גב' שגית אהרון

ביה"ס לריפוי בעיסוק
לימודי בוגר ומוסמך, גב' ניצן שטיינברג

ביה"ס לבריאות הציבור
לימודי מוסמך, גב' נעמי כהן

ביה"ס לסיעוד
הדסה

לימודי בוגר, גב' טלי נר-גאון
לימודי בוגר ומוסמך, גב' חני ילון

אסף הרופא
לימודי בוגר, גב' עמליה אלימלך

קפלן
לימודי בוגר, גב' יפה צעדי

 

  • Faculty of Medicine - The Hebrew University of Jerusalem
  • Faculty of Medicine - The Hebrew University of Jerusalem
  • Faculty of Medicine - The Hebrew University of Jerusalem


 

הרפואה עוברת מהפך בשנים האחרונות ודומה שרק המחלות לא השתנו. הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית מחנכת את דור העתיד של המדענים, הרופאים, אנשי הסיעוד, המרפאים בעיסוק, אנשי בריאות הציבו​​ר והרוקחים. הפרדיגמה המשתנה בטיפול בחולה מרפואה מסורתית של ניסיון וטעיה לרפואה מותאמת אישית, מחייבת שינויים בתכניות הלימודים ובשיטות הלימוד. 

הרפואה המותאמת אישית מחייבת ה​כרת הייחודיות של כל חולה מה שמחייב מחקר תרגומי מקיף, בניית מאגר של נתוני עתק על מספרים גדולים מאוד של אנשים בריאים וחולים, יכולות מחשוב ליצירת מאגר כזה, יכולת ניתוח ביואינפורמטי של הנתונים, למידת מכונה ובינה מלאכותית . כל אלו יובילו בסופו של לאבחנה מותאמת אישית, טיפול מותאם אישית ולא פחות חשוב מניעה מותאמת אישית.

באוניברסיטה העברית בכלל ו​בפקולטה שלנו בפרט, יש את כל הדרוש לקידום התהליך בארץ ובעולם ואנו מאמינים כי מציון תצא תורה.

לאתר הבית של הפקולטה לרפואה >>>

 

 

חדשות הפקולטה לרפואה