מפגש היכרות של חברי חבר הנאמנים החדשים באוניברסיטה העברית