חברים חדשים באקדמיה לאומית ישראלית למדעים

26 יוני, 2022
The Israel Academy for Sciences and Humanities appoints 5 new mbers

The Israel Academy for Sciences and Humanities appoints 5 new mbers
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מצרפת לשורותיה חברים חדשים, חמישה מהם מהאוניברסיטה העברית וביניהם שתי בוגרות ושני בוגרים!

פרופ' שולמית אליצור, החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בפקולטה למדעי הרוח
פרופ' נעם ניסן, בית הספר למדעי המחשב והנדסה
פרופ' מיכאיל קרייני, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
פרופ' רונית ריצ'י, לימודי אסיה באוניברסיטה העברית בהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית
פרופ' רוג'ר דויד קורנברג, מהמכון ללימודים מתקדמים במסלול לביולוגיה מולקולרית 

ברכותינו!

הידעת שפרופ' רוג'ר ד' קורנברג ואביו ארת'ור קורנברג הם בין שבעת זוגות ההורים והילדים שזכו בפרס נובל? ארתור קורנברג, 1959, ברפואה ורוג'ר קורנברג, 2006, בכימיה.