ספרו לנו מה דעתכם!

5b9af08e396ed05d3b3f25125e2cdde4

והאירועים שלנו...

חדשות הבוגרים

מחיר מיוחד לבוגרים

 

 

קול קורא לשותף עסקי אסטרטגי בתחום קנאביס

18 מרץ, 2021
Open Call - Cannabis Research Partner
Open Call - Cannabis Research Partner

בשנים האחרונות הולך ומתגבר הצורך במחקר מדעי מעמיק ורב-תחומי של צמח הקנאביס על מנת לייעל את יצור חומרי הגלם לתעשיית התרופות ולהרחיב את היישומיים לתעשייה זו ולתעשיות נוספות המשתמשות בחומרי הגלם שמייצר הצמח. כיום מתנהל בכמה מעבדות בפקולטה מחקר בנושא גידול הקנאביס והפקולטה מבקשת להרחיב את הפעילות בנושא זה ולהקים מתחם לגידול קנאביס אשר בחלקו ישמש לצרכי המחקר של הפקולטה. לצורך כך הקצתה האוניברסיטה העברית שטח בקמפוס ברחובות לטובת הקמת המתחם אשר יכלול, בין היתר, חממות וחדרי גידול.

האוניברסיטה מבקשת לבחור שותף אסטרטגי לפרויקט, אשר יהיה מוכן להשקיע את העלויות הנדרשות לצורך הקמת הקומפלקס, עלויות שמוערכות כיום בסך של כ-10
מיליון ש"ח ( 3.5 מיליון דולר) ולהקים את המתחם.

יזמים, חברות תרופות, חברות גידול קנאביס וכל משקיע או גוף אחר בעל ניסיון רלבנטי, אשר יהיה מעוניין להיכנס לשותפות כאמור, מוזמן לפנות לאוניברסיטה ולהציע את המתווה לשיתוף פעולה כזה. 

ניתן להגיש שאלות הבהרה לתיבת הדוא"ל של מזכירת ועדת המכרזים yifatc@savion.huji.ac.il עד ליום 4 באפריל 2021.
יש להגיש הצעות מפורטות ככל שניתן לתיבת הדוא"ל הנ"ל עד ליום 4 במאי 2021 בשעה 12:00.

מובהר כי קול קורא זה אינו מכרז ואינו מחייב את האוניברסיטה להתקשר עם המציעים או מי מהם.