בוגר העברית - מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

27 יולי, 2021
Tomer Moskovitz - CEO of Immigration Authority

Tomer Moskovitz - CEO of Immigration Authority

שרת הפנים, איילת שקד הודיעה על החלטתה למנות את תומר מוסקוביץ למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה. המינוי בכפוף לאישור ועדת המינויים שבנציבות שירות המדינה ולהחלטת הממשלה.

תומר מוסקוביץ (58), אב לשישה, בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, ומכהן למעלה מחמש שנים בתפקיד מנהל רשות האכיפה והגבייה.

מוסקוביץ משמש בתפקידים בכירים מזה עשרים שנה, הוא כיהן כיועץ המשפטי של משרד העבודה והרווחה ושל משרד התמ"ת (בתקופה זו עסק רבות בתחום העובדים הזרים בישראל, הנמצא כיום באחריות רשות האוכלוסין וההגירה); משנה למנהל מנהלת סל"ע במשרד ראש הממשלה, מנכ"ל חברת הבנייה משהב; וכאמור מאז סוף שנת 2015 מנהל רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים. למוסקוביץ ניסיון מוכח בקידום שינויים אסטרטגיים, ובביצוע תפקידי ניהול ותפקידי מטה בכירים במגזר הציבורי והפרטי.

ברכותינו!

צילום: יונתן בלום