ברכת נשיא האוניברסיטה העברית פרופ' אשר כהן וקהילת האוניברסיטה לשנת תשפ"א