Asper-HUJI Innovate

HUJI Innovate Partner

בשנים האחרונות אנחנו חווים התפתחות טכנולוגית מהירה המשפיעה על הדרך בה אנחנו חיים, אוכלים, עובדים, מתקשרים, מבלים, מתניידים ומתנהלים בעולם. השינויים נוגעים ומשתקפים בתחומים השונים - אנחנו רואים שינויים משמעותיים בחקלאות, בתחבורה, במערכות הבריאות ובטיפולים רפואיים, במערכות המשפט ובמגזר הציבורי, ביחסים אישיים ובתקשורת, בתהליכי יצור ובנייה, במערכות הפיננסיות ובתפיסות כלכליות ובשאלות בטחון ואבטחה.

הפורום הכלכלי העולמי צופה כי בעקבות השינויים המהירים - משרות רבות ייעלמו בשנים הקרובות ואחרות, ישתנו באופן מהותי. במקביל לשינוי במשרות, הם צופים גם שינוי במיומנויות הנדרשות לעובדים בתחומים השונים - מהן הן המיומנויות הללו? חשיבה אנליטית וחדשנות, רעיונאות, יצירתיות ומקוריות, פתרון בעיות מורכבות, ניתוח והערכת מערכות ועוד. התכונות האלו הן משמעותיות וחשובות לעובדים במגזרים ובענפים השונים ומפתח להתקדם בקריירה. אנחנו מאמינים שתהליכי יזמות וחדשנות הם כלי לרכוש את הכלים הללו ויעזרו לכם ולכן להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה המשתנה.

במסגרת שתוף הפעולה עם ארגון בוגרי העברית ומרכז היזמות מקודמים כנסים, תכניות ופעילויות אחרות של המרכז בקרב הבוגרים.