מדור לימודי חוץ

External Studies Department

המדור ללימודי חוץ, הוקם בשנת 1986 במטרה להעביר את הידע הנצבר בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית אל הקהל הרחב בארץ ובחו"ל. חלק גדול מהמחקר המבוצע בפקולטה יישומי ותוצאותיו חשובות בקידום החקלאות, התעשייה והמשק ככלל. המדור תומך מנהלתית גם בפעילויות בית הספר הבינלאומי ללימודי החקלאות המהווה את אחד הכלים העיקריים להעברת ידע מתקדם הנצבר בפקולטה, למדינות העולם. כמו כן, פותח המדור צוהר לנושאים כלליים ומגוונים, בפני הקהל הרחב המעוניין בתרבות פנאי והעשרה.
במסגרת שתוף הפעולה עם ארגון בוגרי העברית מוצעים הנחות ותנאים מיוחדים לקורסים המתקיימים במסגרת פעילות המדור.