רשות החדשנות

Israel Innovation Authority Partner

רשות החדשנות עוקבת אחר התפתחות אקוסיסטם החדשנות בישראל ומעדכנת בהתאם את המדיניות שלה ואת כלי התמיכה שלה בתעשייה. חטיבת אסטרטגיה וכלכלה ברשות מספקת תמיכה מתמשכת לתהליכים אלו, באמצעות פעילויות מחקר, תכנון, הערכה ובקרה תקציבית.

מדינת ישראל רואה בחדשנות משאב יקר ערך ומרכיב הכרחי להבטחת שגשוגו הכלכלי של המשק הישראלי. רשות החדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל. ביתר פירוט, משימות רשות החדשנות הן שימור וחיזוק המובילות הטכנולוגית והתרבות היזמית בישראל, והגדלת הערך הכלכלי שאלו מניבים למשק הישראלי, בתרומה לתוצר וליצוא, ביצירת תעסוקה איכותית ובשימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית.

הרשות מגבשת מדיניות למימוש המשימה ומבצעת אותה באמצעות מסלולי תמיכה וכלי מימון וסיוע מגוונים. כמו כן, הרשות מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות בישראל, עוקבת ומנתחת את השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו"ל, ויוצרת שיתופי פעולה עם רשויות מוסמכות אחרות ברחבי העולם כדי לסייע בקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה ובמשק הישראלי.

רשות החדשנות היא רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל.

במסגרת שתוף הפעולה עם ארגון בוגרי העברית ורשות החדשנות מקודמים כנסים, סמינרים ופעילויות אחרות של הרשות בקרב הבוגרים.